Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i zastępca redaktor naczelnej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Więcej

Praktyk i wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, doradca zarządu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, ekspert ds. Robotyzacji.

Więcej

Od wielu lat elektronicznie przygotowuje i przeprowadza przetargi dla zamawiającego sektorowego.

Więcej

Radca prawny, wspólnik JMGJ Kancelaria prawna, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed KIO, sądem okręgowym i w postępowaniu mediacyjnym.

Więcej

Prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Polskim Radiu S.A. w likwidacji.

Więcej

Prawnik; Prezes KIO w latach 2013–2016; członek GKO w latach 2017–2021; były specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; obecnie Prezes Zarządu w Grupa Masovia Sp. z o.o.

Więcej

Reprezentuje głównie zamawiających z sektora samorządowego i rządowego. Specjalizuje się w elektronicznych trybach udzielania zamówień oraz szeroko pojętej elektronizacji zamówień.

Więcej

Prawnik, praktyk udzielający zamówień publicznych, członek międzyresortowej komisji orzekającej, członek Rady Programowej „Przetargi Publiczne”, były członek Rady Zamówień Publicznych, szkoleniowiec oraz wykładowca.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Adwokat, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, praktyk oraz autor komentarzy i innych publikacji do pzp.

Więcej

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jsfp i ochrona zdrowia.

Więcej

Wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor artykułów z zakresu zp, właściciel firmy doradczej PROZAM, prezes zarządu OSKZP.

Więcej